ZEUS - tüzér harcászati és tűzvezető szimuláció
 
A ZEUS egy többmódú tüzér harcászati és tűzvezető konstruktív szimuláció, amely tüzérosztályok és ütegek tisztjeinek és tűzmegfigyelő katonáknak csoportos vagy egyéni oktatására és gyakoroltatására szolgál.
 
A ZEUS egy oktató és gyakorló eszköz a tüzérosztály/üteg parancsnok számára.

Egyénileg vagy csoportosan alkalmazható a tűzfeladatok tervezésére, az elhatározások meghozatalára, és azok végrehajtására. A tűzfeladat végrehajtásakor valósághű eredményt ad, figyelembe véve a terep és a cél jellemzőit, az előre beállított időjárási viszonyokat és a ballisztikus hatásokat is.
 
Gyakorló eszköz a felderítő és tűzmegfigyelő katonák számára is.

A katonák megfigyelhetik és bemérhetik a célokat és a robbanási felhőket, helyesbíthetik a lövés paramétereit. Gyakorolhatják az ütegparancsnokkal való együttműködést.
 
Biztosítja CAX gyakorlatokhoz való kapcsolódást.

A ZEUS összeköthető a Marcus CAX szimulációval, elősegítve a tüzér és a szárazföldi csapatok közötti csapatmunka fejlesztését. A gyakorlók így részt tudnak venni háborús vagy nem háborús műveletekben a CAX gyakorlatok során.
 
A ZEUS szimuláció legfontosabb tulajdonságai:
 
Rendelkezik a döntéshozatali folyamat gyakorlását támogató funkciókkal:

Támogatja a parancsnoki döntéshozatali folyamat lépéseinek végrehajtását. Dokumentum sablonok, vázlatok és mátrixok állnak rendelkezésre. Kezeli a hozzáférési jogosultságokat. Az elhatározás alapú helyzetek valósidőben végrehajthatók a megvalósíthatóság ellenőrzésére
 
Élethű virtuális harctér:

A szimuláció a harctér, a fizikai objektumok és jelenségek minden aspektusát figyelembe veszi. A harcászati helyzetek egyedi katonától dandárokig bezárólag tetszőleges szervezeti felépítést, alakzatot, jármű és fegyver tulajdonságot, települési pozíciókat tartalmazhatnak a harctéren, mind a saját erőkre, mind az ellenfélre és az egyéb résztvevő felekre vonatkozóan. A harcászati eszközök manőverezhetnek, tüzelhetnek a képességeik szerint. Az ütegek különböző tagoltságban települhetnek. A megfigyelőpontok szabadon elhelyezhetők. A tüzérség különböző típusú gránátokkal tüzelhet (időzített, világító és köd), amelyeket csapódó vagy időzített gyújtókkal lehet felszerelni. Mind a keleti, mind a nyugati típusú, továbbá a nem szabványos eljárások is gyakorolhatók.
 
Részletes modellezés:

A program nagyfelbontású kevert raszteres és vektoros ábrázolást használ. A modellezés figyelembe veszi a környezeti hatásokat: fény viszonyok, szél, eső, hó, hőmérséklet. A szabványos magasságokra (0-8000m) beállított meteorológiai paraméterek befolyásolják a lövedékek röppályáját és a robbanási felhőket. A modellezés kiszámolja a lövedékek szóródását is.
 
Modellezett lövegtípusok:

D-20 152 mm ágyú-tarack
122 mm 2SZ1 önjáró tarack.
122 mm BM-21 sorozatvető
82 mm aknavető
Tetszőleges tüzérségi löveg alkalmazható a programban, egy egyszerű szoftvermodul csere után
 
Helyszíni felderítés:

Valósidejű 3D-s megjelenítést lehet kérni a terepről, a tereptárgyakról és a terepen található harcászati eszközökről (a szereptől függő) tetszőleges nézőpontból. Földi és légi robbanások látszanak. Élethű hangeffektusok hallhatóak a megfelelő késleltetéssel.
 
Egyszerű kezelhetőség:

A program felhasználóbarát, könnyen kezelhető menürendszerrel, Windows felhasználói felülettel rendelkezik. A munkaállomások felhasználói felületét egyidejűleg különböző nyelvekre lehet beállítani.
 
Kiterjedt AAR funkcionalitás

A gyakorlók tevékenysége folyamatosan mentődik, ütegenként és tűzszakaszonként kiértékelésre kerül. A ballisztikus elemek kiszámolhatók a tervezett célokra. Folyamatos mentés. Keresési és visszajátszási képesség.
 
Kapcsolódás:

A MARCUS szimulációhoz közvetlen kapcsolódás lehetséges a harcoló csapatok parancsnokaival való együttműködés gyakorlására.
 
Egyszerű testreszabás

Bővíthető feladat archívum.
A terepadatbázis gyors bővíthetősége, módosíthatósága.
A szervezetek, harcászati eszközök, fegyverek, lőszerek testre szabhatóak másodperceken belül.
Tetszőleges munkaállomás-alegység összerendelés.
 
A ZEUS szimuláció számítógépes konfigurációja:

8 Windows PC és egy Windows szerver. ZEUS gyakorlatilag korlátlan lehetőséget nyújt tüzérosztály, üteg és egyéni gyakorlások végrehajtására
 
További lehetőségek:

Szoftver testreszabás a felhasználó különleges igényei szerint: pl. kapcsolódás HLA interfészen keresztül más szimulátorhoz. Technológia átadás szintén lehetséges: Forráskód átadás, mérnökök és támogatók kiképzése. Rugalmas licenc konstrukciók.