MTR Művelet Tervező és Végrehajtást Támogató Rendszer
 
Az MTR lehetővé teszi a katonai tervezési és döntéshozatali folyamat számítógépen történő végrehajtását, támogatja a törzs csoportmunkáját és felbecsülhetetlen segítséget nyújt a katonai vezetőknek az előkészített tervek végrehajtásában.
 
MTR – alkalmazási előnyök

Csökkenti a műveleti tervek elkészítéséhez szükséges időfelhasználást
Javítja a döntések megalapozottságát, funkciókat nyújt a tervek megfelelő voltának ellenőrzésére
Modernizálja az adatok, információk megjelenítését
Javítja a törzstagok közötti információ kezelését és cseréjét
Továbbfejleszti és bővíti a CAX gyakorlatok használatát
A harcászati műveletek vezetéséhez hatékony támogatást biztosít, az összes szükséges adatot szolgáltatja a vezetési rendszer számára a műveleti terv végrehajtásakor, szétteríti és értékeli a kapcsolódó terveket és adatokat
 
Támogató funkciók

Az MTR fejlett környezetet nyújt a műveleti tervek kidolgozásának és végrehajtási folyamatának gyakorlásához
A parancsnoki tervezési és döntéshozatali folyamat a számítógéppel segített szakértő rendszer segítségével hajtható végre
A rendszer lehetőséget ad katasztrófavédelmi és válságkezelési tervek kidolgozására és kipróbálására
A műveleti tervek és a kapcsolódó dokumentumok a hálózatba kötött munkaállomásokba integrált csoportmunka támogató rendszerének használatával készíthetők el
A rendszer segít gyakorlati tapasztalatot szerezni a jelenlegi tervezési módszer modernizálásában
 
Számos szolgáltatást tartalmaz, úgymint:

Az aktuális vagy tervezett műveleti helyzetet digitális, vagy szkennelt térképen, vagy műholdképen ábrázolja szabványos APP-6 jelekkel. A helyzetek bármely kívánt alakzatot, fegyver tulajdonságot és harcrendet tartalmazhatnak 16 különböző résztvevő fél számára, beleértve a saját és az ellenséges erőket.
Meteorológiai tényezők ábrázolása: hőmérséklet, szél, csapadék, felhőalap, fényviszonyok.
Digitális terepadatbázis: kevert raszteres és vektoros ábrázolás, különböző szabványok használata (NIMA-DFAD/DTED, VMAP, DXF, SHP)
Harcászati adatbázis közel 2000 objektummal: fegyverzet, felszerelés, élőerők és járművek a NATO, FÁK és más országokból. Minden objektumnak számos attribútuma van.
Szervezeti struktúra, harcrend kezelése: párhuzamosan a béke és a háborús struktúra, elhelyezés, készenléti fokozatok és idők, emberi erőforrások, felszerelések, raktárkészletek, tipikus szervezeti struktúrák
 
Terepszakértői funkciók:

Terep kiértékelési funkciók: járhatóság, láthatósági számítások, terep fedettség figyelembe véve a változó terepet.
Harcászati kiértékelő funkciók: erőviszony számvetések, veszteségek becslése
Logisztikai kiértékelés funkciók: kapacitásszámítások, szállítási idők
 
Döntéstámogatás:

Adatbányászat, többlet/hiányzó készletek, feltöltöttségek.
Törzsmunka, döntés meghozatalának támogatása: parancsnoki munkagrafikon kezelése és nyomon követése, dokumentumok és döntési mátrixok kezelése.
A tervezési és végrehajtási fázisok, vázlatok kezelése: cselekvési vázlatok, döntési pontok, tervezett műveletek lehetőségeinek kiértékelése, fázisok diavetítés szerű megmutatása
Elosztott tervezés
Dokumentum sablonok és jelentés készítés támogatása.
 
Egyéb tulajdonságok

Egyszerű testreszabhatóság: felhasználó által definiált tetszőleges szervezeti struktúrák és munkaállomás hozzárendelés, digitális terep és térképadatbázis gyors módosítása.
Felhasználóbarát, menüvezérelt Windows felhasználói felület.
Többnyelvűség, párhuzamosan használható nyelvek.
Adatbiztonság: felhasználó azonosítás, hozzáférés naplózás.
Kapcsolat más rendszerekhez.
Egyszerű archívum kezelés.
 
További lehetőségek:

Szoftver testreszabás a felhasználó különleges igényei szerint
Technológia átadás szintén lehetséges: Forráskód átadás, mérnökök és támogatók kiképzése
Rugalmas licenc konstrukciók