MARCUS CAX szimuláció
 
A MARCUS egy nagy részletességű konstruktív szimuláció, amely részletesen modellezi a hagyományos- és városharcot, harctámogatást, vegyivédelmet és elektronikai hadviselést, a légiharcot és légvédelmet, haditengerészetet, nem háborús műveleteket, béketámogatást.
 
Ezek a következők:

A MARCUS egy nagy részletességű konstruktív szimuláció, amely részletesen modellezi a hagyományos- és városharcot, harctámogatást, vegyivédelmet és elektronikai hadviselést, a légiharcot és légvédelmet, haditengerészetet, nem háborús műveleteket, béketámogatást. Lehetőséget ad többfokozatú hadosztály / dandár / zászlóalj CAX gyakorlatok megtartására a parancsnokok és törzseik számára. A MARCUS szimulációval gyakoroltatni lehet a hadosztály, dandár és zászlóalj-parancsnokokat és az alárendelt alegységek parancsnokait a harc megtervezésére és előkészítésére. Valós eredményeket szolgáltat a harci műveletek eredményeiről, abból a célból, hogy oktassa és begyakoroltassa a NATO parancsnoki és vezetési eljárásait. Modellezi mind a hagyományos harcászatot, mind a nem háborús műveleteket. A MARCUS a végrehajtás előkészítő eszközeként is használható a hagyományos és nem háborús műveletekre tervezett cselekvési vázlatok kipróbálásával. Széleskörű funkcióival segíti a fenti kiképzési szcenáriók kidolgozását. Támogatja a nemzetközi gyakorlatokon résztvevő tisztek felkészítő gyakorlatának megtartását.
 
Élethű virtuális harctér:

A szimuláció a harctér, a fizikai objektumok és jelenségek minden aspektusát figyelembe veszi, beleértve az emberi viselkedést. Kevert felbontású építőelem ábrázolással képes dolgozni (elemi egységek és század szintű alegységek szerepelhetnek egyidőben, egy szcenárióban) A hadtest/hadosztály szintű szimuláció főként század szintű összevont alegységek kezelésével valósul meg a teljes működési területen. Dandár szintű működési területen minden egyes elemi egység megjelenhet egy nagyobb felbontású, de kisebb területen. A harcászati helyzetek tetszőleges szervezeti felépítést, jármű és fegyver tulajdonságot, települési pozíciókat tartalmazhatnak a harctéren, mind a saját erőkre, mind az ellenfélre és az egyéb résztvevő felekre vonatkozóan. A program nagyfelbontású digitalizált vektoros terepadatbázist tartalmaz, amely különböző típusú, szabványos formátumú adatbázisokból bővíthető. A modellezés figyelembe veszi a következő környezeti hatásokat és emberi tényezőket: fény viszonyok, szél, eső, hó, hőmérséklet, lefogás, felgyógyulás, fáradtság, kiképzettség szintje.
A harcászati adatbázis a NATO és egyéb országok által használt modellezett katonai eszközöknek a részletes műszaki paramétereit tartalmazza.
 
Részletes modellezés:

A szimulált helyzet néhány másodpercenként frissítődik és a következő tényezők befolyásolják:
A gyakorló parancsnokok által kiadott parancsok
A harcászati adatbázis adatai: (al)egységek jellemzői, készletei, találati valószínűségek a NATO és egyéb országok eszközeire és járműveire vonatkozólag
A számítógéppel segített terepértékelés eredményei (láthatóság, járhatóság, stb.)
Műszaki akadályrendszerek, dinamikus terep
Harcászati kiértékelések, hitelesített veszteségszámítási algoritmusok
 
A modellezés nyomon követi az egyes fő ellátási osztályok készleteit, úgymint az ivóvizet, élelmiszert, üzemanyagot és lőszert.
 
Egyszerű kezelhetőség:

A program felhasználóbarát, könnyen kezelhető menürendszerrel, Windows felhasználói felülettel rendelkezik. APP-6 harcászati jelrendszert használ a nagyfelbontású, digitalizált, vektoros és raszteres térképen, amelyen szabadon lehet vázlat-rétegeket be-, illetve kikapcsolni. A szervezeti felépítések, a térképek a harcászati jelekkel, az összevont jelentések, AAR diagramok kinyomtathatóak. A program betervezett parancslistákat is kezel, válaszható automata reakciók szintén beállíthatók. Állapot- és helyzetjelentéseket, valamint időzíthető jelentéseket lehet kérni. A munkaállomások felhasználói felületét egyidejűleg különböző nyelvekre lehet beállítani.
 
Helyszíni felderítés:

3D-s megjelenítést lehet kérni a terepről és a rajta található harcászati eszközökről (a szereptől függő) tetszőleges nézőpontból.
 
Kiterjedt AAR funkcionalitás

Rögzítés, visszajátszás, keresési képesség Végrehajtási statisztikák különböző formátumokban (táblázatok, grafikonok) Bemutató előkészítés támogatás
 
Könnyű feladatkészítés

A feladatok könnyen módosíthatók és azonnal végrehajthatók. A kötelékek és alakzatok az egérrel a szervezeti struktúrába és a térképre helyezhetők. Nagy példa feladattár, MIL, METL
 
Egyszerű testreszabás

Bővíthető harci és békefenntartó feladattárak. Könnyen bővíthető terep- és építőelemadatbázis. Az egységek, eszközök, lőszerek másodpercek alatt testreszabhatók. Rugalmas munkaállomás-kiosztás.
 
A MARCUS szimuláció teljes kiépítésben az alábbi részekből áll:

50 Windows PC és egy vagy két Windows szerver
Munkaállomás csoportok szétosztva minden dandárnál (Internet/intranet kapcsolattal).
Távoli Gyakorlatvezetői Készletek (távfelügyeleti és monitor munkaállomások) a Honvéd Vezérkarnál és az Összhaderőnemi Parancsnokságon.
A telepített rendszerek függetlenül egymástól és egy egységes virtuális harctérbe bekapcsolódva is működtethetők
Egy MARCUS készlet kb. 40 (3-5 napos) zászlóalj, dandár vagy hadtest gyakorlás kiszolgálására alkalmas egy évben, beleértve az előkészítést és utólagos elemzést is.
 
További lehetőségek:

MARCUS/B: Zászlóaljtól szakasz szintig működtethető rendszer, amely funkcionálisan megegyezik a MARCUS-szal, de kisebb a kapacitása. 8-10 munkaállomást tartalmaz egy közepes kapacitású szerverrel. Szoftver testreszabás a felhasználó különleges igényei szerint: pl. kapcsolódás HLA interfészen keresztül más szimulátorhoz. Technológia átadás szintén lehetséges: Forráskód átadás, mérnökök és támogatók kiképzése Rugalmas licenc konstrukciók